Phương pháp chăm sóc da chân bị khô cứng, nhất là mùa đông

Da chân khô, cứng không chỉ là vấn đề thẩm mỹ. Bàn chân là một hệ thống cơ xương phức

Đọc thêm